Es pot fumar a bord?

  • Ateses les regulacions governamentals, a Espanya està prohibit fumar als mitjans de transport i als edificis públics.
  • A bord, està totalment prohibit fumar, ni cigarretes, ni cigarretes electròniques ni de vapor. Tampoc no es pot fumar als lavabos de l’aeronau.
  • La Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, indica les obligacions específiques dels passatgers, entre les quals s’inclou l’obligació de complir les normes tant a bord dels avions com als aeroports, aeròdroms i altres instal·lacions, així com obeir les instruccions del personal aeronàutic per preservar l’ordre i la seguretat, i s’hi precisa la prohibició de fumar. Hi ha establert un sever règim sancionador en cas d’incompliment.