Què puc transportar com a equipatge de mà?

  • Pots dur un equipatge de mà a la cabina i un accessori personal, amb un pes màxim de 8 kg.
  • Atesa la capacitat limitada de la cabina de l’avió, per a la teva comoditat et suggerim que entreguis l’equipatge de mà a peu d’avió. L’etiquetarem adequadament i et donarem el resguard corresponent. Te la tornarem a l’arribada, també a peu d’avió, sense cap cost per aquest servei.