De conformitat amb el que estableix la normativa vigent, UEPFLY, SL (d’ara endavant, UEPFLY) informa els usuaris que ha creat un perfil a les xarxes socials Facebook, Instagram i Linkedin amb la finalitat principal de fer publicitat dels seus productes i serveis.

Dades

Responsable del tractament: UEPFLY, S.L. (en adelante “UEPFLY”)

NIF: B42873521

Adreça postal: carrer del Rector Vives, 36-5. 07015 Palma

Domini web: https://www.uepfly.com/

Correu electrònic: info@uepfly.com

UEPFLY té accés a la informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte, i tracta aquesta informació. Aquestes dades només són utilitzades en la xarxa social.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per UEPFLY, de manera que mostra interès en la informació de la qual es faci publicitat a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per tractar les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la xarxa social i configurar-ne el perfil per garantir la seva privacitat.

Finalitats a les quals es destinen les dades a les xarxes socials

La informació i les dades personals que proporciona voluntàriament l’usuari per mitjà dels perfils de UEPFLY en xarxes socials són tractades amb les finalitats següents:

  • Publicar a la xarxa social informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats de UEPFLY.
  • Publicar a la xarxa social informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats de terceres empreses amb les quals s’arribi a acords de col·laboració.
  • Conèixer l’opinió i la valoració de l’usuari.
  • Accedir a la informació pública del perfil.
  • Enviar missatges personals i individuals pels canals de la xarxa social.

Publicacions

Un cop que l’usuari s’ha unit a la pàgina de UEPFLY, pot publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que suporti la xarxa social, cosa que en aquest cas farà de manera lliure, voluntària i conscient. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquest material, ha de gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o ha de comptar amb el consentiment de les terceres persones afectades.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o vulnerin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, UEPFLY es reserva el dret a retirar immediatament el contingut i a sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

UEPFLY no es farà responsable dels continguts que lliurement publiqui un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això, ha d’accedir a la seva configuració de privacitat.

UEPFLY no emmagatzemarà a cap fitxer les imatges que es publiquin en la pàgina, però sí que quedaran a la xarxa social.

Concursos i promocions

UEPFLY es reserva el dret a fer concursos i promocions, en els quals pot participar l’usuari unit a la seva pàgina. Quan s’utilitzi la plataforma de la xarxa social per fer-los, les bases de cada un es publicaran a la xarxa mateixa, complint sempre la normativa vigent que hi sigui d’aplicació.

La xarxa social de cap manera no patrocina, ni avala ni administra cap de les nostres promocions, ni hi està associada.

Publicitat

UEPFLY utilitzarà la xarxa social per fer publicitat dels seus productes i serveis. En qualsevol cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per fer accions directes de prospecció comercial, sempre ho farà complint els requisits de la normativa aplicable.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de UEPFLY perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Drets de protecció de dades

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets, que estan limitats a la funcionalitat de la xarxa social, a UEPFLY, i confirmar si les vostres dades personals estan sent tractades per la nostra companyia, i, en cas afirmatiu, accedir-hi. Així mateix, podeu sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es varen recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a la presentació o la defensa de reclamacions. També us podeu oposar al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies. UEPFLY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o la presentació o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, quan sigui procedent, podreu exercir el dret de portabilitat per obtenir les dades en format electrònic o per transmetre-les a una altra entitat.

A aquest efecte, podreu utilitzar els canals següents, sempre amb una fotocòpia del vostre DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la vostra identitat:

  • Per carta, a l’adreça: carrer del Rector Vives, 36-5, 07015 Palma
  • Per correu electrònic, a: info@uepfly.com

Finalment, us informam que podeu reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (autoritat de control competent en aquesta matèria), especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, mitjançant un escrit dirigit a AEPC, carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o per mitjà del web: https://www.aepd.es.

Política de privacitat de les xarxes socials

  • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
  • Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Altra informació d’interès

UEPFLY es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta política de privacitat; per això, aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en la política de privacitat de les xarxes socials, es comunicaran als usuaris els canvis que puguin afectar-los jurídicament. A més, en tot moment podran accedir a la política de privacitat per tal de mantenir-se informats i actualitzats.