Com es desinfecten els avions de cara a la COVID-19?

  • Cada dia es desinfecta amb profunditat la cabina dels avions seguint els més estrictes protocols contra la COVID-19. Com a mínim una vegada més al dia es fa una altra neteja.
  • Tots els passatgers, empleats i proveïdors de la companyia que accedeixen a bord han de treballar permanentment amb una màscara que garanteixi el nivell adequat de protecció.
  • En embarcar, els passatgers reben de manera gratuïta una tovalloleta desinfectant, la qual han de fer servir per fer-se netes les mans. La tovalloleta es recull abans de l’enlairament.