Un menor no acompanyat, pot viatjar amb UEP! FLY?

De momento, no disposem d´un servei de menors no acompanyats pero, esparam que en un futur proxim estigui disponible.